Nawigacja

name

content

Dzwonki

8:00 - 8:45
8:50 - 9:35
9:45 - 10:30
10:40 - 11:25
11:35 - 12:20
12:30 - 13:15
13:30 - 14:15
14:25 - 15:10
15:15 - 16:00
16:05 - 16:50

BIP


Odwiedź nas na FB!

Kalendarz

Po Wt śr Cz Pi So Ni
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Słoneczny panel

Dziś jest:

Wschód słońca: 7:00
Zachód słońca: 17:15

Dzień trwa:
10 Godzin 15 minut
I jest krótszy od najdłuższego dnia o: 8:19

Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

POŻEGNANIEZ głębokim żalem żegnamy naszą Koleżankę i Nauczycielkę wychowania fizycznego,

Wieloletniego Pracownika Zespołu Szkół nr 41 w Warszawie


Krystynę Bednarską


wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie

składa


Społeczność Zespołu Szkół nr 41


Pożegnanie odbędzie się 12 X o godz.13.15 w Kościele św. Ignacego w Warszawie

ul. Wójcickiego 14aWYMIANA MŁODZIEŻY

 

 

Be sporty. Be happy!


Przygotowania do
międzynarodowej wymiany młodzieży na Łotwie trwają :)

 

WARSZTATY TEATRALNE

 

O dramacie słów kilka…
Klasa IIA rozpoczęła
zajęcia teatralne. Konrad Dulkowski, dyrektor artystyczny Teatru TrzyRzecze, opowiadał o dramacie współczesnych na przykładzie twórczości Sarah Kane oraz Krzysztofa Warlikowskiego.

LEKCJE HISTORII

 

We wrześniu, dzięki zaangażowaniu uczennicy klasy IIIa, na lekcjach historii pojawili się rekonstruktorzy Legionów Rzymskich. Przybliżyli klasom IIIa i IIIb historię armii rzymskiej. Opowiedzieli o zwyczajach Legionistów oraz mniej znanych faktach np.o pochodzeniu Rzymian,czy pokrewieństwie pomiędzy świętem Saturnaliów a Naszym Bożym Narodzeniem.

Przynieśli ze sobą zbroję oraz inne elementy uzbrojenia takie jak: włócznia, miecz, hełm oraz tkaniny ochronne. Każdy mógł przyodziać zbroję i na chwilę stać się jednym z żołnierzy armii rzymskiej.

 

MATURA 2017

 

 

Wszystkie informacje, dotyczące sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2016/2017 znajdują się na stronie

 

http://www.oke.waw.pl/

 

 

 

ZEBRANIE Z RODZICAMI

 

Zebrania z rodzicami odbędą się 14 września

 

STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE

 

Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów klas I – III LO

Uprzejmie informujemy o zasadach przyznawania stypendiów i zasiłków szkolnych w roku szkolnym 2016/2017

O stypendium i zasiłek szkolny mogą występować uczniowie zamieszkali na terenie m.st. Warszawy.

W przypadku ubiegania się o zasiłek szkolny nie obowiązuje kryterium dochodowe. Zasiłek jest przyznawany doraźnie, warunkiem jego uzyskania jest nagłe zdarzenie losowe, które spowodowało, że rodzina ucznia znalazła się w trudnej sytuacji materialnej. O zasiłek można ubiegać się w terminie dwóch miesięcy od wystąpienia zdarzenia.

Kryterium dochodowe na osobę w rodzinie uprawniające do ubiegania się o stypendium szkolne wynosi 514,00 zł (netto)

Osoby, spełniające  kryterium dochodowe mogą złożyć wniosek o stypendium szkolne do dnia 15 września.

Po wnioski i informacje należy zgłaszać się do pedagoga szkolnego – pokój nr 38.

POMOC MATERIALNA

 

POMOC MATERIALNA „WYPRAWKA SZKOLNA”

O dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2016 / 2017 mogą ubiegać się

· uczniowie klas I, II, III LO - bez względu na sytuację materialną - posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

(uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością ruchową w tym afazją, z autyzmem w tym z zespołem Aspergera, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej)

Do 9 września przyjmowane i rozpatrywane będą:

- wnioski uczniów klas I - III LO – posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (o których mowa powyżej)

Po wnioski i informacje należy zgłaszać się do pedagoga szkolnego – pokój nr 38.

Wypełnione wnioski wraz z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego należy złożyć najpóźniej do dnia 9 września 2016r – do pedagoga szkolnego.

PLAN LEKCJI

 

Plan lekcji na rok szkolny 2016/17 dostępny pod adresem

http://zs41.edupage.org/timetable/?

ROZPOCZĘCIE ROKU

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017 odbędzie się

1 września o godz. 9.00 w hali sportowej.

Następnie spotykamy się z wychowawcami :

IA - s. 17

IB - s. 22

IIA - s. 25

IIB - s. 20

IIIA - s. 26

IIIB - s. 109

ZMIANY HARMONOGRAMU REKRUTACJI

 

 

ZMIANA HARMONOGRAMU REKRUTACJI

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 44 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 21 lipca 2016 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2016/2015 został przesunięty termin potwierdzenia przez kandydatów woli przyjęcia do szkoły, w tym składania zaświadczeń lekarskich, z dnia 26 lipca br. na 29 lipca br. do godz. 12.00. Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostaną ogłoszone w dniu 29 lipca br. do godziny 16.00.

W związku z powyższym, przesunięciu uległy terminy przeprowadzania rekrutacji uzupełniającej. Zmiany dotyczą liceów ogólnokształcących, techników i zasadniczych szkół zawodowych dla młodzieży.

Mazowiecki Kurator Oświaty informuje również, że jeśli pomimo przesunięcia terminu wykonanie badań i dostarczenie zaświadczenia nie będzie możliwe (wyłącznie z powodu zbyt późnej daty wizyty lekarskiej), wówczas kandydaci/rodzice/opiekunowie prawni, w terminie do 29 lipca br. do godz. 12.00, powinni złożyć oświadczenie informujące o braku możliwości przedłożenia ww. zaświadczenia wraz z datą wyznaczonego badania lekarskiego. Oświadczenie należy złożyć w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany. Kandydaci, którzy nie zostaną przyjęci do szkoły z ww. powodów podlegać będą procedurze odwoławczej zgodnej z art. 20zc ust. 6-9 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r. poz. 2156 ze zm.). Komisje Rekrutacyjne będą przyjmować tych kandydatów w pierwszej kolejności. Po uzyskaniu zaświadczenia o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu kandydaci są zobowiązani do jego niezwłocznego dostarczenia do szkoły.”

 

 

Wygenerowano w sekund: 0.08
347,912 Unikalnych wizyt